Cases

Zie ook  Linkedin / roy vinke

Adviescollege Dialoog Slavernijverleden

Woordvoerder en Programmamanager Uitvoering & Communicatie voor het Adviescollege Dialoog Slavernijverleden. Het onafhankelijke Adviescollege is op 1 juli 2020 ingesteld door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij heeft tot taak het opzetten van een maatschappelijk dialoog rondom het Nederlandse slavernijverleden en de doorwerking daarvan in de hedendaagse samenleving. De dialogen vinden in 2021 plaats in zowel het Nederlandse als Caribische deel van het koninkrijk. Aanstelling is via het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Internationale Aidsconferentie 2018

Hier was ik in 2018 als programmamanager eindverantwoordelijk voor beleid, budget, management, communicatie en (city)marketing (budget 500K) rondom komst van de grootse internationale conferentie op gebied van gezondheid en mensenrechten ter wereld, de Internationale Aidsconferentie. Onder meer opzet stedelijk cultureel programma (i.s.m. met diverse culturele centra/musea van Amsterdam (o.a. De Balie, Rijksmuseum, Amsterdam Museum, Stedelijk Museum Amsterdam en Stadsarchief) diverse educatie & voorlichting campagnes en internationale samenwerking. Nauwe samenwerking met BuZa, IAS, Aidsfonds, nationale en internationale belangenorganisaties op gebied van gezondheid en mensenrechten.

NewYork400 / I Do. I Amsterdam

Werkzaamheden: een van de initiatiefnemers en bedenker van de campagne I Do. I Amsterdam. De campagne werd ingezet in het kader van NY400, de viering van vierhonderd jaar betrekkingen tussen New York en Amsterdam, en wordt gezien als een van Amsterdams meest succesvolste buitenlandse citymarketing campagnes (2009).

Amsterdam Gay Capital / Citymarketing

De gayscene kende tussen 2009 – 2015 een moeilijke tijd. Bars, clubs en winkels sloten hun deuren of konden steeds moeilijker hun hoofd boven water houden. De beroemde stad van acceptatie en tolerantie kreeg daarnaast een steeds slechtere naam ivm geweldsdelicten tegenover homo’s.

Om het tij te keren ontwikkelde de stad onder meer het programma Amsterdam Gay Capital. Hierin werd in samenwerking met ondernemers, overheid en vele andere partijen samengewerkt om het tij te keren. Een deel van her programma had een economische invalshoek. Ik hield mij als kwartiermaker van dit programma ondermeer bezig met het opzetten van de samenwerkingsverbanden, de verdeling van de subsidiegelden en het opstellen en uitvoeren van de marketingcommunicatie ism Amsterdam Partners (citymarketing). Doel was het verbeteren van de concurrentiepositie en het genereren van meer kwaliteit en innovatie in de gayscene.

Ik was ondermeer delegatieleider voor een reis met wethouder, ondernemers en diverse maatschappelijke organisaties naar Berlijn. Daarnaast was ik betrokken voor de unieke campagne van de Nederlandse ambassade in Berlijn die als eerste ambassade ter wereld (ism ambassades UK en Verenigde Staten) actief meedeed met een gaypride.

Het resultaat van het gehele project zijn meerdere nieuwe ondernemersverenigingen, samenwerking tussen meer dan 100 Amsterdamse ondernemers, nieuwe grote (terugkerende) gay minded evenementen (oa Milkshake) en een stevige internationale marktcommunicatie (reputatie). Amsterdam kent weer een nieuw elan, is nog steeds toonaangevend in de wereld op het gebied van (LGBT)emancipatie en kan zich als gaybestemming weer meten met andere wereldsteden.

Rotterdam.nl

Ik ontwikkelde de korte en lange termijnvisie voor de alle internetdomeinen van de gemeente Rotterdam, waaronder ook Rotterdam.nl.

Samen met alle hoofden communicatie binnen deze gemeente kwam ik tot een nieuwe beheers- en eigenaarstructuur. Ik gaf leiding aan het project en stuurde ook het team aan dat de (communicatieve) performance van de toenmalige site verbeterde. Hiervoor voerden de studenten van de opleiding Interactieve Media van de Hogeschool Amsterdam enkele deelprojecten uit.

Het resultaat was een aanzienlijke verbetering van interne organisatie (het beheer werd op strategisch, tactisch en operationeel niveau opnieuw belegd). Budgetten van diensten werden verschoven en veel effectiever ingezet. Redacteuren werden direct geplaatst onder de verantwoordelijkheid van de afdeling communicatie. Bovendien werd de basis gelegd voor de opzet van een geheel nieuw gebruik van het internet in de nabije toekomst.

Brandweer.nl

De brandweer is een ijzersterk merk maar landelijk was er geen eenheid in het aanbieden van informatie. Elk korps doet dat op zijn eigen manier en het is vaak onduidelijk wie de afzender is van de vele duizenden brandweersites die er zijn in Nederland.

Voor de NVBR (de overkoepelende landelijke brandweerorganisatie) hield ik mij als strategisch adviseur bezig met de landelijke positionering van het merk ‘Brandweer’ en de ontwikkeling van een landelijke communicatiestrategie voor het internet. Het resultaat is ondermeer de nieuwe site brandweer.nl en een landelijk platform waarop de komende jaren alle brandweerkorpsen hun eigen regionale internet op aansluiten. Er is meer eenheid in de beeldvorming ontstaan en er is er groot kostenvoordeel voor de deelnemende korpsen.

De landelijke site biedt voorlichting op het gebied van fysieke veiligheid en is nu een effectief instrument voor de arbeidsmarktcommunicatie. Binnen dit project werden diverse pitch-trajecten gehouden voor cms-leveranciers en communicatiebureaus. Ik adviseerde in strategische keuzes, droeg de winnende bureaus aan en ondersteunde in sterke mate het realisatieproces.