Werkervaring

Hogeschool Inholland

Werkzaamheden: Adviseur Marketingcommunicatie, oa het bevorderen van de instroom van nieuwe studenten voor de lerarenopleiding Hogeschool Inholland Amstelveen. Verantwoordelijk voor ondermeer de marketingcommunicatie, Open Dagen, Summerschool en Studentcommunicatie..

NAP, Normaal Amsterdams Peil

Werkzaamheden: Strategie, branding en positionering nieuwe focus NAP. Het Normaal Amsterdams Peil (NAP) is het referentie ijkpunt dat door de hele wereld wordt gebruikt om hoogtemetingen te doen. Het NAP is cultureel erfgoed en heeft een monument en bezoekerscentrum in stadhuis van Amsterdam. Zonder het NAP zijn bruggen, tunnels, drones, games of zelfs een Google auto niet mogelijk. Wat Greenwich in de wereld betekent voor het begrip ‘tijd’ heeft Amsterdam die betekenis voor het begrip ‘hoogte’. Stichting NAP kijkt naar mogelijkheden om deze focus meer onder de aandacht te brengen in een nieuw verhaal en nieuwe opzet (2015).

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationale Politie

Werkzaamheden: Strategische communicatie (intern, extern, bestuurlijk) mbt Project C2000. C2000 is het landelijke communicatiesysteem voor de hulpverleningsdiensten in Nederland. Het wordt 7×24 uur gebruikt door vooral politie, brandweer, ambulancediensten en bepaalde onderdelen van het ministerie van Defensie zoals de Koninklijke Marechaussee. De komende jaren wordt de gehele infrastructuur van dit systeem vernieuwd (2015).

Rijkswaterstaat

Werkzaamheden: Strategisch adviesrapport over website Overstroomik.nl. Doel van deze website is het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid van iedereen in Nederland bij grote overstromingen te verhogen. Website was achterhaald en niet effectief. In rapport strategische keuzes en nieuwe aanpak beschreven. Aan de hand van het rapport worden nieuwe aanbestedingen uitgezet (2015).

Gemeente Amsterdam, openbare orde en veiligheid

Werkzaamheden: verantwoordelijk voor de regie en kwaliteit van alle communicatieprojecten- en processen rondom de treiteraanpak, coördinatie communicatie interne en externe communicatie, onderdeel van de staf. Slachtoffers van intimidatie hebben recht op bescherming door de overheid en omdat het onaanvaardbaar is wanneer treiteren leidt tot gedwongen verhuizing van het slachtoffer, wil Amsterdam toe naar een effectieve aanpak van deze problematiek (2013 -2014).

Gemeente Amsterdam, organisatieontwikkeling

Werkzaamheden: verantwoordelijk voor de regie en kwaliteit van alle communicatieprojecten- en processen rondom het plaatsingsproces. Amsterdam werkt aan een efficiëntere organisatie die beter aansluit op de wensen en behoeftes van de Amsterdammer. De huidige diensten en stadsdelen zullen verdwijnen en daarvoor in de plaats komt een nieuwe organisatie. Ruim 16000 medewerkers komen in een nieuwe organisatie met nieuwe functies en nieuwe eisen (2013 -2014).

Logeion Congres 2013

Werkzaamheden: organisatie van het jaarlijkse Logeionconges. Logeion is de beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals. Meer dan 300 communicatieprofessionals kwamen naar een zonnige en inspirerende dag met meer dan 20 sprekers. Als vice voorzitter van de congrescommissie was ik verantwoordelijk voor oa algehele afstemming, keynote programma en debatprogramma in de ochtend (2013).

Gemeente Amsterdam, Dienstverlening en Facilitaire Zaken (DFM)

Werkzaamheden: Interim Projectleider Communicatie Dienstverlening gemeente Amsterdam. Ruim 20 verschillende diensten en stadsdelen die op meer dan 50 verschillende locaties werken gaan terug naar 7 stadsloketten en 1 centrale dienst. Voor dit project legde ik de basis voor zowel de operationele als strategische communicatie (2013).

Gemeente Amsterdam, Economische Zaken

Werkzaamheden: Kwartiermaker Ondernemend Gay Capital Amsterdam (onderdeel citymarketing Amsterdam). Verbeteren internationale concurrentiepositie van Amsterdam als Gaydestination en opzetten van diverse (internationale) samenwerkingsverbanden (2011/2012).

Gemeente Uithoorn

Werkzaamheden: Hoofd Communicatie. Woordvoerder van het college, adviseur van burgemeester en wethouders, verantwoordelijk voor de regie en kwaliteit van alle communicatieprojecten- en processen, opbouw van een nieuw team communicatie (2008/2010).

NY400 / I Do. I Amsterdam

Werkzaamheden: een van de initiatiefnemers en bedenker van de campagne I Do. I Amsterdam. De campagne werd ingezet in het kader van NY400, de viering van vierhonderd jaar betrekkingen tussen New York en Amsterdam, en wordt gezien als een van Amsterdams meest succesvolste buitenlandse citymarketing campagnes (2009).

Merah

Werkzaamheden: marketing en communicatieadvies, positionering, ondersteuning bij pers en promotie,. Merah is een coachingsbureau voor loopbaan en re-integratie van (allochtone) hoogopgeleide vrouwen (2007/2008).

NVBR

Werkzaamheden: Strategisch Adviseur Nieuwe Media, landelijke positionering merk ‘Brandweer’, ontwikkeling van een landelijke communicatiestrategie en arbeidsmarktstrategie. Begeleiding pitchtrajecten voor vormgeving, contentmanagementsystemen en contentleveranciers. Begeleiding ontwikkeling nieuwe landelijke website en format voor alle regionale sites (2007/2008).

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Werkzaamheden: communicatieadvies en projectmanagement nieuw intranet en internet. Alle werkprocessen van de brandweer zijn in dit project herleid tot producten/diensten, doelgroepen en werkprocessen. Kennis is nu toegankelijk voor alle 1200 medewerkers op ruim 30 verschillende locaties binnen een nieuw beheerssysteem. Dit concept en format is inmiddels overgenomen door diverse korpsen in Nederland. Dit project was zowel een communicatie- als organisatievraagstuk (2007/2008).

Nederlands Openluchtmuseum

Werkzaamheden: projectmanagement digitalisering collectie streek-klederdrachten, financieringsaanvraag bij Binnenlandse Zaken, pitchtrajecten diverse toeleveranciers. Het project omvatte ruim 10000 voorwerpen en was daarmee zowel een financiële als logistieke uitdaging (2007).

Gemeente Rotterdam, Bestuursdienst

Werkzaamheden: ontwikkeling domeinstrategie Rotterdam.nl, communicatieadvies en ontwikkeling van de korte en lange termijnvisie voor de diverse internetdomeinen van de gemeente Rotterdam, voorbereidingen nieuwe portal, opzetten gemeentebrede organisatiestructuur, schrijven van bestuurlijk advies, workshops en afstemming met alle hoofden communicatie van diensten en deelgemeenten (2005).

Gemeentelijke Ombudsman

Werkzaamheden: beleggen communicatiefunctie, projectmanagement invoering nieuwe huisstijl, projectmanagement nieuwe website, begeleiding pitchtrajecten voor vormgeving en huisstijl, contentmanagementsystemen website en contentleveranciers (2003/2004).

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Amsterdam

Werkzaamheden: communicatieadvies en promotie van de Amsterdam Designmaand. Opdracht was om de stad Amsterdam te positioneren als stad van ontwerpers en creativiteit. Tevens eerste uiting van de brand ‘I Amsterdam’. Project ism Amsterdam Toerisme & Congres Bureau en Amsterdam Partners (2003).

Nederlands Philharmonisch Orkest

Werkzaamheden: communicatieadvies rondom het kunstenplan 2000-2004. Opdracht: Hoe het kunstenplan dit onder de aandacht van het grote publiek te brengen en aantrekkelijk en toegankelijk te maken voor subsidieverstrekkers en sponsoren (2001).

Gemeente Amsterdam, Bestuursdienst

Diverse opdrachten voor het Amsterdams Bureau voor Communicatie van de bestuursdienst. Positionering, media advies en diverse communicatietrajecten (2003 – 2013)