Cases

Citymarketing Amsterdam

De gayscene heeft een moeilijke tijd gekend. Bars, clubs en winkels sloten hun deuren of konden steeds moeilijker hun hoofd boven water houden. De beroemde stad van acceptatie en tolerantie kreeg daarnaast een steeds slechtere naam ivm geweldsdelicten tegenover homo’s.

Om het tij te keren ontwikkelde de stad onder meer het programma Amsterdam Gay Capital. Hierin werd in samenwerking met ondernemers, overheid en vele andere partijen samengewerkt om het tij te keren. Een deel van her programma had een economische invalshoek. Ik hield mij als kwartiermaker van dit programma ondermeer bezig met het opzetten van de samenwerkingsverbanden, de verdeling van de subsidiegelden en het opstellen en uitvoeren van de marketingcommunicatie ism Amsterdam Partners (citymarketing). Doel was het verbeteren van de concurrentiepositie en het genereren van meer kwaliteit en innovatie in de gayscene.

Ik was ondermeer delegatieleider voor een reis met wethouder, ondernemers en diverse maatschappelijke organisaties naar Berlijn. Daarnaast was ik betrokken voor de unieke campagne van de Nederlandse ambassade in Berlijn die als eerste ambassade ter wereld (ism ambassades UK en Verenigde Staten) actief meedeed met een gaypride.

Het resultaat van het gehele project zijn meerdere nieuwe ondernemersverenigingen, samenwerking tussen meer dan 100 Amsterdamse ondernemers, nieuwe grote (terugkerende) gay minded evenementen (oa Milkshake) en een stevige internationale marktcommunicatie (reputatie). Amsterdam kent weer een nieuw elan, is nog steeds toonaangevend in de wereld op het gebied van (LGBT)emancipatie en kan zich als gaybestemming weer meten met andere wereldsteden.

Brandweer Amsterdam-Amstelland

De brandweer is een roerige organisatie gehuisvest op ruim 20 locaties met meerdere (soms conflicterende) culturen en ruim 1200 medewerkers. In 2007 kreeg zij te maken met reorganisatie waarbij zes korpsen met een eigen geschiedenis en cultuur werden samengevoegd tot één korps.

Ik ontwikkelde voor de brandweer een nieuw regionaal intranet en internet waarbij de organisatie voor het eerst compleet  transparant werd gemaakt en de vele informatiemonopolies werden doorbroken. De opdracht balanceerde tussen een communicatie- en organisatievraagstuk. Alle arbeidsprocessen van de brandweer werden herleid tot producten/diensten, doelgroepen en werkprocessen. Het beheer werd belegd op een strategisch, tactisch en operationeel niveau. Ruim vijftig redacteuren, het middenmanagement en de korpsleiding zijn nu direct verantwoordelijk voor het succes van het intranet.

Medewerkers zijn nu eenvoudig in staat om de voor hen dagelijkse noodzakelijke informatie snel tot zich te nemen. Het intranet kent nu een centrale positie binnen de dagelijkse werkprocessen. Het ontwikkelde concept wordt inmiddels door meerdere korpsen in Nederland gebruikt.

Brandweer.nl

De brandweer is een ijzersterk merk maar landelijk was er geen eenheid in het aanbieden van informatie. Elk korps doet dat op zijn eigen manier en het is vaak onduidelijk wie de afzender is van de vele duizenden brandweersites die er zijn in Nederland.

Voor de NVBR (de overkoepelende landelijke brandweerorganisatie) hield ik mij als strategisch adviseur bezig met de landelijke positionering van het merk ‘Brandweer’ en de ontwikkeling van een landelijke communicatiestrategie voor het internet. Het resultaat is ondermeer de nieuwe site brandweer.nl en een landelijk platform waarop de komende jaren alle brandweerkorpsen hun eigen regionale internet op aansluiten. Er is meer eenheid in de beeldvorming ontstaan en er is er groot kostenvoordeel voor de deelnemende korpsen.

De landelijke site biedt voorlichting op het gebied van fysieke veiligheid en is nu een effectief instrument voor de arbeidsmarktcommunicatie. Binnen dit project werden diverse pitch-trajecten gehouden voor cms-leveranciers en communicatiebureaus. Ik adviseerde in strategische keuzes, droeg de winnende bureaus aan en ondersteunde in sterke mate het realisatieproces.

Gemeentelijke Ombudsman

De Gemeentelijke Ombudsman (onder andere werkzaam in Amsterdam, Almere en Zaanstad) doet onderzoek naar het handelen van diensten en personen waar de gemeente verantwoordelijk voor is.

Het bureau had in 2005 een lage naamsbekendheid en werd ook altijd benaderd met klachten over slechts enkele gemeentelijke organisaties. Samen met het bureau belegde ik de communicatiefunctie, ontwikkelde een nieuwe huisstijl en bedacht een nieuw internetconcept.

Onder meer deze aanpak resulteerde erin dat binnen één jaar tijd het aantal ingediende klachten over gemeentelijke instellingen met ruim 40 procent toenam en er ook over veel meer verschillende soorten gemeentelijke instellingen klachten binnen kwamen. De burger had de functie en mogelijkheden van de ombudsman herontdekt.

Gemeente Rotterdam, bestuursdienst

Als communicatieadviseur ontwikkelde ik de korte en lange termijnvisie voor de diverse internetdomeinen van de gemeente Rotterdam, waaronder ook Rotterdam.nl.

Samen met alle hoofden communicatie (ruim 20) binnen deze gemeente kwam ik tot een nieuwe beheers- en eigenaarstructuur. Ik gaf leiding aan het project en stuurde ook het team aan dat de (communicatieve) performance van de huidige site verbeterde. Hiervoor voerden de studenten van de opleiding Interactieve Media van de Hogeschool Amsterdam enkele deelprojecten uit.

Het resultaat was een aanzienlijke verbetering van interne organisatie (het beheer werd op strategisch, tactisch en operationeel niveau opnieuw belegd). Budgetten van diensten werden verschoven en veel effectiever ingezet. Redacteuren werden direct geplaatst onder de verantwoordelijkheid van de afdeling communicatie. Bovendien werd de basis gelegd voor de opzet van een geheel nieuw gebruik van het internet in de nabije toekomst.